AGRO CONSTRUCT garden Centri odlikuju se brzom i lakom izgradnjom. Ovaj tip objekata je namenjen za specijalizovanu prodaju biljaka.