Za zaštitu biljaka od vremenskih uslova ili od insekata, AGRO CONSTRUCT Vam može ponuditi nekoliko rešanja, koja su prikazana na ovoj stranici.