AGRO CONSTRUCT tuneli sa ravnim stranama, za razliku od lučnih tunela, omogućuju bolje iskorišćenje prostor, više mesta za ras Vaših biljaka i lakše uslove za rad.