AGRO CONSTRUCT bituneli sa ravnim stranama grade se spajanjem tunela sa ravnim strana i omogućavaju bolje iskorišćenje prostora kao i bolje uslove za rast biljaka. Zbog svoje modularnosti i načina gradnje predstavljaju veoma rasprostranjene tipove plastenika za gajanje svih vrsta biljaka.